İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/3)

Sayın Üyemiz,

24 Aralık 2019 tarihli 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ ile, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Poliesterlerden” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/9) kapsamında uygulanan korunma önleminin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Sözkonusu soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın ekonomi@hs01.kep.tr KEP adresine gönderecektir. Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın korunma@ticaret.gov.tr e-posta adresine gönderecektir. Soru formlarının bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilecektir.

Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer almakta olup bahse konu soruşturmanın sayfasından indirilebilmektedir.

İlgili Resmi Gazete linki aşağıda yer almaktadır. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224-15.htm 

Saygılarımızla,

Yılmaz ÜLKER 
Genel Sekreter Vekili

Duyurular sayfasına dön