İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

22 Mayıs 2020 Tarihli ve 31134 Sayılı Resmi Gazete ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğler yayınlanmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) ile; ÇHC, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gtipleri hariç), 55.10 (5510.20 gtip i hariç) ve 55.11 gtip leri altında kayıtlı sentetik veya suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği) ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Tebliğde yer alan tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Resmi Gazete linki aşağıda yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200522-5.htm

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) ile; Endonezya menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gtipleri hariç), 55.10 (5510.20 gtip i hariç) ve 55.11 gtipleri altında sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği) ithalatında yürütülen damping soruşturmasının sonucunda PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili Resmi Gazete linki aşağıda yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200522-6.htm


Saygılarımla.

Yılmaz ÜLKER 
Genel Sekreter V. 


Duyurular sayfasına dön